Hrvatska udruga homeopata, osnovala je Homeopatski edukacijski centar radi širenja znanja i vještina među većom populacijom građana.

Naša glavna misija i svrha je stvaranje osjećaja za vlastito zdravlje kao i za zdravlje drugih ljudi. Kroz edukaciju i školovanje novih homeopata želimo proširiti praktičnu primjenu homeopatskog znanja i vještina.

Zašto upisati HEC –  angažirali smo raznovrsne predavače, zadovoljavamo najzahtjevnije kriterije homeopatskog edukativnog sistema Njemačke. Osnivač, Hrvatska udruga homeopata postoji i radi više od dvadesetak godina
 
Po završetku HECa otvara Vam se mogućnost upisa u Registar homeopata pri Hrvatskoj udruzi homeopata a bez dodatnih ispita.

Osobe bez medicinskog obrazovanja trebaju imati certifikat o položenom ispitu iz medicinskih predmeta za terapeute.

HEC radi po strogim pravilima ECCH (Europski ured klasične homeopatije) a u kojem tijelu mi imamo i predstavnika, pa stoga Akademija daje široki raspon heomeopatskog znanja.
Isto tako, članica smo ICH (Medjunarodni ured za homeopatiju) kojem je članstvo u WHO sljedeći veći cilj. 

Voditelj: Ivan Šimetin, homeopat
Članovi odbora: Đurđica Dragčević, homeopat; Ljiljana Kelihar (tajnik), homeopat; Zoran Fiolić, homeopat;

Cijene: Upisnina, jednokratno  500 kuna  x 1    =       500 kuna
                Edukativna  jedinica      990 kuna  x 30 = 29.700 kuna
                Završni ispit                       990 kuna  x  1  =       990 kuna   
                                                                 Sveukupno      = 31.190 kuna    

Cijena od 29.700 kuna je iznos za trogodišnje školovanje.

Iznos od 27.900 kuna se može platiti:
-         Jednokratno
-         Jednokratnim godišnjim ratama (tri)
-         Jednokratnim mjesečnim ratama (990 x 30)
Ukoliko uplaćujete u mjesečnim ratama, rok plaćanja je najkasnije 8 (osam) dana prije edukativne jedinice a što osigurava pristup predavanju.
Isto tako nije moguće pristupiti završnom ispitu ukoliko nije uplaćena cijena koštanja ispita, 8 (osam) dana ranije.
Po konačnoj uplati sveukupne cijene školovanja moguće je dobiti certifikat.

Uplate se vrše na žiro-račun HUHa, HRVATSKA UDRUGA HOMEOPATA Baruna Trenka 4, 10000 Zagreb                                 IBAN: HR2824840081101195934  obavezno sa naznakom za što se vrši uplata npr:  Uplata za upisninu,                                        Obavezno upišite i svoj OIB

Prijave se vrše preko Prijavnice za upis a upis vrijedi nakon uplate cijene upisnine. 


NAŠI PARTNERI:

www.calendula.hr 

majakurtovic.com

homeopalm.hr

Pravo upisa imaju punoljetne osobe.
Mjesto održavanja predavanja: Zagreb
Predavanja prve generacije započela su 16. rujna 2017. godine 

Adresa održavanja predavanja:  informacija po dogovoru

Literatura:
Literaturu redovne nastave (handout) ćete dobiti na predavanjima.

  • Dr Samuel Hahnemann: Organon umijeća iscjeljivanja - 200 kuna
  • Dr Roger Morrison: Vodič za ključne crte i potvrđujuće simptome (Materija medica) - 240 kuna
  • Jelena Đurić, Mara Radović, Nebojša Jakovljević: ARSCURA-Pregled simptoma i homeopatskih pripravaka (Repertorij) - 1150 kuna

Informacije o HEC i školovanju:
Ivan Šimetin, voditelj Centra, predsjednik HUH, mob: 098/232-473
Ljiljana Kelihar, tajnik, mob: 091/1739-687  

ZDRAVKA SVETLIČIĆ: Rođena sam 1965. Završila sam srednju medicinsku školu te Veterinarski fakultet u Zagrebu. 2000.godine završavam studij homeopatije na „The London International College of Homeopathy“ i od tada ju svakodnevno prakticiram. Pohađala sam edukaciju iz psihoterapije. Radila sam na programu iz homeopatije pod nazivom „Javna predavanja, savjetovanja za farmaceute i seminari samopomoći i pomoći“
Prevela sam s engleskog priručnik „Mali podsjetnik 120 homeopatskih pripravaka“- J.H.Clarke koja je katalogizirana u publikaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Zagreb. Održavm brojna predavanja i edukacije iz područja medicine, veterinarske medicine ,homeopatije i biorezonance.
Nastavila sam se stručno usavršavati iz homeopatije te sam bila na nekoliko stručnih seminara (Dr.Javahar Shah; Mario Boiadjiev; Dr. Shreepad Khedekar – Predictive Homeopathy). Završila sam edukciju iz Bicom dijagnostike i terapije te postala certificirani Bicom terapeut. Kontinuiranom edukacijim i pohađanjem različitih kongresa i seminara iz biorezonance svakodnevno napredujem na tom području. 2013. završavam postdiplomslki studij iz biorezonance na University of medicine and pharmacy „Victor Babes“ Timisoara – Rumunjska
15.02.2014. završavam edukaciju iz elektroakupunkture u Ljubljani ( Kristen Soltan)
 

KRISTINA KARANOVIĆ RAĐA, Nakon Škole za zdravstvene tehničare u Zagrebu, s homeopatijom se susrećem 1995. godine kroz „Kratke sistemske terapije“ u Splitu, a London College of Classical Homoeopathy završavam 1998.g. Radim i kao supervizor homeopatskih klinika, te prevodim knjižicu Djelovanje kave, poster Prve pomoći i homeopatski repertorij Synthesis. Sudjelujem u osnivanju Hrvatske udruge homeopata u Zagrebu 1997.g. Kontinuirano se educiram kroz seminare: Fransa Vermeulena, Maria Bojadžijeva, dr. Patela, dr. Sehgala, te seminar „Liječenje post-traumatskog sindroma“. Od 2012. g. obilježavam „Svjetski tjedan homeopatije“ u Hrvatskoj Kostajnici, a od 2014.g. koordiniram humanitarni projekt „besplatnih homeopatskih terapija“, Homeopata bez granica – Hrvatska, u općini Majur. 

IVA KRNJAK: Nakon što sam se upoznala s dobrobiti homeopatije i uvjerila se u njenu učinkovitost, odrekla sam se tadašnjeg posla i odlučila se posvetiti homeopatiji kao svom zvanju. Diplomu iz homeopatije stekla sam na International Academy of Classical Homeopathy, Grčka. Radim kao homeopat u Zagrebu, u svom centru za homeopatiju HOMEOPALM, na adresi Podolje 3, gdje tretiram pacijente klasičnom homeopatijom. Iako se bavim i drugim terapijskim metodama u svrhu poboljšanja kvalitete zdravlja, moje glavne aktivnosti usmjerene su na širenje homeopatije kao uspješne metode liječenja. 

RENATA NOVAK PERJANEC: Univ.mag. DVM. Rođena sam u Zagrebu 1967g., nakon srednje medicinske škole upisala sam Veterinarski fakultet. Nakon diplome završila sam na Veterinarskom fakultetu i poslijediplomski stručni studij. Dvanaest godina radila sam u struci kao specijalista za kućne ljubimce u ambulanti Veterinarske stanice Sesvete, sve do 2008. god. Tada sam se naprosto zaljubila u homeopatiju i odlučila na potpunu prekvalifikaciju. Upisala sam i završila dvogodišnje školovanje na The London college of Homeophathy - LICH i Francusku homeopatsku školu u Zagrebu 2011g. U međuvremenu, zainteresirao me je prvenstveno moderni pristup analizi homeopatskog slučaja, senzacijska homeopatija, te 2013. god. odlazim na dodatnu edukaciju u Indiju, a uz to odslušala sam mnoge seminare vezane uz tu temu održane kod nas i u susjednim državama. Uz homeopatsku edukaciju certificirani sam Bachov praktičar - BFRP Bachovog centra od 2014g. 2016. god. u želji da svojim klijentima na neki vizualan i analitičan način prikažem i dočaram poboljšanje njihovog energetskog stanja, uvozim iz SAD sistem za snimanje aure i često ga koristim u kontroli energetskog stanja klijenata. Iste godine osnovala sam obrt „Triskelion“ centar prirodnog zdravlja, te radim kao terapeut u skladu sa svim hrvatskim propisima. Tokom svog rada u veterinarskoj medicini bila sam zadužena i za edukaciju veterinarskih pripravnika prvenstveno radi svog prijateljskog i neposrednog pristupa te mogućnosti da ljudima lako i jednostavno prenosim znanje. Te sam vještine nakon toga koristila i u edukaciji putem svojih radionica “Homeopatija za hitna stanja“ i „ Schusslerove soli“. Uz sve to držala sam često predavanja o homeopatiji i Bachovim kapima u svrhu edukacije i popularizacije tih dviju metoda alternativnog liječenja. 

IVAN ŠIMETIN: Rođen u Zagrebu 18. 04. 1965.,gdje je završio osnovnu školu i srednju medicinsku školu. 1998. godine diplomirao je na LCCH (London College of Classical Homoeopathy).
1997. godine je bio među osnivačima HUH-a (Hrvatska udruga homeopata), a od 2002. godine je i predsjednik (u šest dvogodišnjih mandata), s jednim mandatom prekida. Jedan je od osnivača HHS-a (Hrvatskog homeopatskog saveza). Inicijator je i organizator 5 homeopatskih kongresa od 2010. godine.
Urednik je jedne stručne knjige (Mali podsjetnik 120 homeopatskih pripravaka)
Recenzent je jedne stručne knjige (Romana Đekić: Homeopatija za svakoga).
Piše članke u brojnim domaćim časopisima, ali i u stranom (Homoeopathic Links, Vol 15, Winter 2002, 4/02).
Usavršavao se na brojnim seminarima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Održao je brojna stručna predavanja kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. 

GORDANA ŠAROTAR: Završila je četverogodišnju školu klasične homeopatije i dobila međunarodno priznatu diplomu belgijske škole Centrum voor KlassiekeHomeopathie.
Aktivno sudjeluje u podizanju kvalitete homeopatije u Hrvatskoj vodeći mjesečne stručne radionice namijenjene homeopatima.
Osim što održava homeopatska predavanja namijenjena javnosti, održala je predavanje na poslijednjem Kongresu Hrvatskog homeopatskog saveza 2015. godine.
U svojoj praksi korist itzv. 'metodu senzacije' koja je potekla iz tzv. tz„Bombajske škole“ iz Indije. Stoga je posljednjih nekoliko godina boravila na dva studijska putovanja u Indiji, gdje je imala priliku praktično sudjelovati u svakodnevnom kliničkom radu i dodatno usavršiti svoje znanje i praksu.
Od veljače 2017. registrirani homeopat pri Hrvatskoj udruzi homeopata. 

MAJA KURTOVIĆ: Maja Kurtović je završila četverogodišnju homeopatsku školu Belgijskog centra klasične homeopatije u Novom Sadu. Uz redovno školovanje pohađala je mnoge seminare svjetski priznatih homeopata, najviše iz tzv. Bombajske škole usmjerene prema metodi senzacije. Tijekom školovanja je započela s kliničkim radom, a kada je stekla diplomu, pokrenula je uspješnu praksu u Osijeku. Iskustvo u radu s pacijentima, kao i osobno iskustvo o iscjeljujućoj moći homeopatije, daju joj poticaj da svoje aktivnosti usmjeri i na širenje znanja o ovoj umjetnosti iscjeljivanja. Duboko razumijevanje homeopatije i ljudskog bića joj je promijenilo život, a istraživanje ljudske svijesti je postalo glavna okupacija. 

MARKUSOVIĆ NENSI: Rođena sam 1970.g. u Zadru, gdje sam završila srednju školu.  Diplomirala sam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U periodu od 2011-2013 studirala sam homeopatiju pri  International  Academy of Classical Homeopathy , Greece i sa uspjehom završila gore navedeni studij. Od tada se aktivno bavim homeopatijom trudeći se da svoje znanje i iskustvo iskoristim u osvještavanju i pomaganju svima koji su otvoreni za drugačija saznanja i spoznaju svojeg tijela kao fizičke, emotivne i duhovne cjeline. Trudim se homeopatiju i njenu primjenu približiti što širem krugu ljudi. Uz homeopatiju, bavim se i nutricionizmom stalnim nastojanjima promoviranja ispravne i uravnotežene prehrane, kao i savjetovanjima o prehrani za  određena specifična stanja ili bolesti. Uspješno sam završila i obrazovanje, odnosno osposobljavanje za fitoterapeuta. 

Vremena održavanja nastave:
Subota prijepodne:       09.00-10.30  pauza 10.30-11.00      predavanje 11.00-12.30    ručak 12.30.14.00
                Poslijepodne:   14.00-15.30  pauza 15.30-16.00   predavanje 16.00-17.30
Nedjelja:  prijepodne: 09.00-10.30  pauza 10.30-11.00      predavanje 11.00-12.30    ručak 12.30.14.00
                Poslijepodne:   14.00-16.00 


Kurikulum:

Datum Prva godina: teme akademskih jedinica
1 16. i 17. Rujan 2017. Dobrodošlica
Povijest homeopatije i biografija S. Hahnemanna
Materia Medica
Način učenja Materia Medicae: Mape uma i drugo
2 14. i 15. Listopada 2017. Materia Medica
Uzimanje homeopatskog slučaja (anamneza) I dio
Organon
Homeopatsko dokazivanje lijeka
3 11. i 12. Studenoga 2017. Materia Medica
Uzimanje homeopatskog slučaja (anamneza) II dio
Organon
Ponavljanje lijekova (kreativno): Materia Medica
4 9. i 10. Prosinca 2017. Materia Medica
Vježbanje uzimanja homeopatskog slučaja
Teorija i praksa homeopatske farmakopae
5 20. i 21. Siječnja 2017. Materia Medica
Uzimanje homeopatskog slučaja (anamneza): akutno i za djecu
Psihički poremećaj i psihoterapija u homeopatiji
6 17. i 18. Veljače 2018 Materia Medica
Analiza slučaja, teorija i vježbe
Ponavljanje lijekova (kreativno): Materia Medica
7 17. i 18. Ožujka 2018. Materia Medica
Heringov zakon, Vitalna sila, Hijerarhija simptoma
8 14. i 15. Travnja 2018. Materia Medica
Papirnati slučaj
Reperzorizacija
9 12. i 13. Svibnja 2018. Materia Medica
Repertorizacija – Um
Razvoj homeopatskog učenja
Znameniti homeopati 18-21 stoljeća
10 9. i 10. Lipnja 2018. Materia Medica
Papirnati slučaj i repertorizacija
Godišnji test

Prijavnica za upis

Podaci o studentu/ci (*obavezna polja):

Također, formu možete preuzeti ovdje i poslati mailom na info.hhakademija@gmail.com.

Prijavnica za školovanje.doc (30KB)

Kontakt

Hrvatska udruga homeopata

Baruna Trenka 4, Zagreb

Tel. 098/232-473 radnim danom od 14-16h

IBAN: HR2824840081101195934